شرکت کشت و صنعت شفاگل ادونیس درسال ۱۳۹۲ توسط یک تیم تخصصی در

         مرکز رشد فناوری شهرستان جهرم فعالیت خود رادر زمینه فراوری گیاهان دارویی وطب سنتی اغاز کرده

       و این شرکت در سال ۱۳۹۴ در جشنواره کار افرینی برتر دانشگاهی در زمینه گیاهان دارویی رتبه اول استان فارس را دریافت نماید.

       محصولات شفاگل ادونیس توسط استاندارد۲۰۰۸-۹۰۰۱ iso و ۲۲۰۰ iso-2005 واستاندارد GMP(روش تولید مطلوب.به منظور دستیابی به تولید بدون نقص)دارا

می باشد.

         در واقع استانداردGMP  پایه واساس نظام های ایمنی (HACCP) است.

          و اجزای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین میکند.

        گواهی های استاندارد  بین المللی اخذ شده شرکت شفا گل ادونیس به منظور رسیدن مشتریان به ماکزیمم اطمینان و رضایت می باشد.

 

 

        نام و نام خانوادگی مدیر عامل: مصطفی کمایی

       تلفن: ۰۹۳۳۹۱۵۴۹۵۲

     اینستاگرام: mostafa.kamaei@